Novice
11-12-2015
Poročilom na podstrani PUBLIKACIJE smo dodali Poročilo o priporočilih glede certificiranja...
25-11-2015
Izpolnite vprašalnik o navodilih Eurostat "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje...
24-11-2015
Projekt Transparense je bil predstavljen na Evropskem tednu podjetij za oskrbo z energijo na...

Novice

11-12-2015

Zagotavljanje kakovosti v EPC

Poročilom na podstrani PUBLIKACIJE smo dodali Poročilo o priporočilih glede certificiranja kakovosti za storitve EPC (Report on Quality Certification for EPC services), ki vsebuje analizo različnih oblik shem za zagotavljanje kakovosti EPC in konkretna priporočila za njihovo uvajanje. Poročilo vključuje tudi dve študiji primera iz Avstrije in Češke republike.

 

25-11-2015

Raziskava o navodilih EUROSTAT

Izpolnite vprašalnik o navodilih Eurostat "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje države" tukaj.

Dne 7. avgusta 2015 je Eurostat objavil navodila z naslovom "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje države". Do objave teh navodil je bila obravnava energetskega  pogodbeništva v okviru Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov (ESA 2010 - v veljavi od septembra 2014) predmet interpretacije, zdaj pa so navodila Eurostat jasna in neugodna za nadaljnji razvoj energetskega pogodbeništva v javnem sektorju.

Navodila Eurostata so potrdila interpretacijo javnih računovodskih pravil glede energetskega pogodbeništva in javnega dolga. V primeru, ko gre pri projektih energetskega pogodbeništva za javno-zasebno partnerstvo (JZP), morajo investicijski vložki za izboljšanje energetske učinkovitosti zasebnega partnerja (izvajalca energetskega pogodbeništva) doseči vsaj 50% celotne vrednosti stavbe po njeni prenovi. Zaradi strahu pred povečevanjem javnega dolga to predstavlja glavno oviro pri uporabi modela energetskega pogodbeništva v javnem sektorju.

Razlago Eurostata bi bilo potrebno spremeniti, ker ne upošteva, da se v primeru energetskega pogodbeništva celotna ali vsaj del investicije poplača z denarnimi prihranki, ki izhajajo iz garantiranih prihrankov energije.

Več informacij lahko najdete na naslednjih povezavah:

 

24-11-2015

Evropski teden podjetij za oskrbo z energijo 2015

Projekt Transparense je bil predstavljen na Evropskem tednu podjetij za oskrbo z energijo na Dunaju 4. novembra 2015. Koordinatorka Transparense-a Jana Szomolanyiova je sodelovala s predstavitvijo "Evropski trgi EPC in Kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo kot prvi korak proti harmonizaciji in standardizaciji", ki jo lahko naložite tukaj. Udeležencem je posredovala tudi projektne izkušnje na okrogli mizi: "Pogodbena kompleksnost, kako doseči standardizacijo?"

 

14-10-2015

Izšla je brošura "Transparense 2015"

Pripravili smo brošuro »Proti transparentnim trgom energetskega pogodbeništva«, ki opisuje trenutno stanje na trgu ter Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo. Predstavljeni so tudi rezultati projekta Transparense, vključno s pilotnimi projekti.

Brošuro lahko naložite TUKAJ.

28-09-2015

Poglejte video o Evropskem kodeksu ravnanja za energetsko pogodbeništvo!

V okviru projekta Transparense smo pripravili video o Evropskem kodeksu ravnanja za energetsko pogodbeništvo. Poglejte ga in izvedeli boste, kaj kodeks lahko naredi za vas, kako deluje in kako postanete njegov podpisnik.

 

02-09-2015

Rezultati nove tržne raziskave o energetskem pogodbeništvu v EU

Rezultati nove raziskave trga energetskega pogodbeništva v EU, ki smo jo izvedli v letu 2015 v 20-tih državah partnericah projekta Transparense so na razpolago na naslednjih spletnih straneh projekta:

Rezultati raziskave temeljijo na informacijah, pridobljenih od ključnih podjetij za energetske storitve ter pospeševalcev trga in projektov energetskega pogodbeništva. Nova tržna raziskava energetskega pogodbeništva predstavlja nadaljevanje prve raziskave iz leta 2013.

Tako so na razpolago novi podatki o štirih ključnih področjih: pregled podjetij za energetske storitve in nacionalnih trgov energetskega pogodbeništva, uveljavljenih modelov, načinov financiranja ter podpornih politik za energetskego pogodbeništvo. Poleg tega je mogoča enostavna primerjava stanja trga energetskega pogodbeništva v letu 2015 s stanjem trga leta 2013.

Kmalu bomo objavili tudi povzetek ugotovitev ter ocene razvoja trga energetskega pogodbeništva v EU.

02-09-2015

EFIEES in eu.esco postala so-administratorja Evropskega kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo

Evropska federacija inteligentnih storitev energetske učinkovitosti (EFIEES) in Evropsko združenje podjetij za energetske storitve (eu.esco) sta 1. septembra 2015 postala uradna so-administratorja Evropskega kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo.

Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo je bil razvit v okviru projekta Transparense1, ki ga sofinancira program EU Intelligent Energy Europe. Kodeks določa osnovne vrednote in principe ravnanja ponudnikov energetskega pogodbeništva, ki so nujni za uspešno pripravo in izvedbo projektov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo. Uporaba Kodeksa je prostovoljna zaveza.

Kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo je podpisalo znatno število ponudnikov teh storitev v 21-tih članicah EU2 in se že prenaša v prakso. Uspešno se uporablja tudi za ozaveščanje naročnikov o modelu energetskega pogodbeništva in trženje tovrstnih projektov.

"Glavni namen Evropskega kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo je prispevati k zaupanju na trgu teh storitev v EU, ob upoštevanju specifik nacionalnih trgov," pravi Valérie Plainemaison, generalna sekretarka Evropske federacije inteligentnih storitev energetske učinkovitosti (EFIEES).

"Kodeks je pozitiven kazalec razvoja trga in prožna osnova za dolgoročni razvoj energetskega pogodbeništva," pravi Volker Dragon, predsednik Evropskega združenja podjetij za energetske storitve (eu.esco).

Kot uspešen model zagotavljanja storitev energetske učinkovitosti, energetsko pogodbeništvo lahko znatno prispeva k izpolnjevanju ciljev EU na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Opombe:

1 Kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo je na razpolago na spletni strani projekta Transparense: www.transparense.eu

2 Trenutno število podpisnikov v EU znaša 161, in sicer 118 ponudnikov storitev energetskega pogodbeništva, 12 združenj ponudnikov in 31 drugih podjetij, ki delujejo kot pospeševalci trga in projektov energetskega pogodbeništva.

Evropska federacija inteligentnih storitev energetske učinkovitosti - EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services; www.efiees.eu) predstavlja zasebna podjetja za storitve energetske učinkovitosti, ki ponujajo celokupno storitev energetskega managementa končnim uporabnikom.

Evropsko združenje podjetij za energetske storitve - eu.esco (European Association of Energy Service Companies; www.euesco.org) je ustanovilo Evropsko združenje za avtomatizacijo in nadzor stavb eu.bac (European Building Automation and Controls Association) leta 2009.

Za več informacij, prosimo, kontaktirajte:

EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eu

eu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org

 

12-08-2015

Kombinacija energetskega pogodbeništva in kohezijskih sredstev ter preizkus EU kodeksa ravnaja za energetsko pogodbeništvo

Na podstani "Pilotni projekt" objavljamo predstavitev pilotnega projekta kombinacije energetskega pogodbeništva in kohezijskih sredstev za celovito energetsko prenovo občinske stavbe občine Brda na Dobrovem, ki je bil izveden v okviru EU projekta MARIE. V tem projektu je bila preizkušena tudi primernost Evropskega kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo, ki smo ga pripravili v okviru projekta Transparense. Naj dodamo, da so vsi ključni akterji tega pilotnega projekta tudi podpisniki kodeksa, in sicer Petrol, d. d., kot izvajalec, Občina Brda kot naročnik in GOLEA kot pospeševalec projektov energetskega pogodbeništva.

17-06-2015

Kodeks ravnanja za EPC na konferenci EUSEW

SEVEn je na konferenci 2015 EU Sustainable Energy Week Policy (EUSEW) dne 18. junija 2015 v Bruslju kot koordinator projekta Transparense predstavil načine za krepitev zaupanja v evropske trge energetskega pogodbeništva (EPC) Sekcija je gostila govornike iz dveh evropskih združenj dobaviteljev energetskih storitev, EFIEES in eu.ESCO, kakor tudi projektov EESI2020 in ICP Europe, ki ju financira Evropska komisija in ki sta bila predstavljena tudi na zaključnem panelu. Preberite več!

13-05-2015

Transparense na konferenci "Teden politike trajnostne energije"

Transparense bo gostil sekcijo "Povečati kakovost in zaupanje za razcvet trgov EPC po celi Evropi", ki bo v okviru konference 2015 EU Sustainable Energy Week Policy (Teden politike trajnostne energije) 18. junija 2015 od 16:00 do 17:30 v Bruslju. Sekcija se bo odvijala na Regijskem komiteju, stavba Jacques Delors, 5. nadstropje. Več preberite tukaj.

Prijavo se izvede v dveh korakih: najprej je potrebno ustvariti račun EUSEW, potem se lahko registrirate. Število sedežev je omejeno!

 


11-05-2015

Aktivnosti Transparense na javni delavnici v Bruslju

Evropski kodeks ravnanja za EPC in drugi pomembnejši izdelki projekta Transparense so bili predstavljeni na javni delavnici o inovativnem financiranju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Javna delavnica je bila 28. aprila 2015 v Bruslju, organizirala jo je EASME - Executive Agency for Small and Medium Enterprises (Izvršna agencija za mala in srednja podjetja) Evropske komisije. Predstavitev lahko najdete tukaj, več preberite tukaj.

26-04-2015

33 novih podpisnikov Kodeksa

Dne 31. marca je 33 partnerjev podpisalo Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo, nabor navodil, vrednosti in principov, ki so osnova za uspešno izvajanje projektov  EPC (EPC-jev) v Evropi. Kodeks ravnanja je bil razvit v okviru IEE projekta 'Transparense' s partnerji iz 20 različnih držav EU. ECN predstavlja Nizozemsko v tem projektu.

 

“ECN je uvedel Kodeks na Nizozemsko in sodeluje z ESCoNetwerk.nl, da bi zagotovil, da bi čim več držav sprejelo Kodeks. Dejstvo, da je tako veliko novih družb potrdilo Kodeks, je dobra novica za naročnike dobaviteljev EPC. Zdaj boljše razumejo kaj pričakovati in zahtevati od dobaviteljev EPC”, pravi Marijke Menkveld, višji svetovalec na ECN.

Družbe, ki so potrdile Kodeks ravnanja, so priznane stranke v industriji ESCo: Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox, in v nepremičninskem ter finančnem sektorju, kot so CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel in the ASN Bank.

EPC-ji so relativno nov in pameten način za doseganje energetskih prihrankov pri nepremičninah. Pogodbe vključujejo zavezo za zagotovljene energetske prihranke za več let. Naročnik in dobavitelj (podjetje za energetske storitve) sta se zedinila o trajnosti (ukrepi, garancije, vračila, itd.). ESCo-i ostanejo vključeni v projekt za daljše časovno obdobje in njihove investicije se povrnejo iz realiziranih energetskih prihrankov. Na ta način lahko ESCo-i omogočijo naročniku, da se osredotoči na svojo ključno dejavnost.

 

Energetsko pogodbeništvo zahteva ne-tradicionalni odnos med pogodbenikom in naročnikom, saj dolgoročna partnerstva zahtevajo drugačno vedenje in novo miselnost. Zato je bil razvit Evropski kodeks  ravnanja za energetsko pogodbeništvo; dobavitelji EPC, ki so podpisniki Kodeksa EPC, se zavezujejo, da bodo izvajali projekte EPC v skladu s principi Kodeksa ravnanja.

27-03-2015

Kombiniranje energetskega pogodbeništva s subvencijami

Evropski projekt CombinES, ki se je osredotočal na združevanje energetskega pogodbeništva s subvencionirano prenovo ovoja stavb, je objavil končne rezultate projekta v brošuri "CombinES - celovita energetska prenova stavb". Gre za model energetske prenove stavbe, ki je subvencionirana, tehnološki del prenove na osnovi modela energetskega pogodbeništva pa izvaja podjetje za energetske storitve (ESCO).

Končno poročilo projekta CombinES podrobneje predstavlja model celovite energetske prenove stavb z določenimi značilnostmi na področju postopkov, javnega naročanja, pogojev za podporo takšnemu programu, poslovnega modela energetskega pogodbeništva in potrebnih sprememb zakonodaje. Brošura vsebuje tudi številne primere dobre prakse.

Več informacij najdete na spletni strani projekta CombinES: www.combines-ce.eu

 

20-03-2015

Brezplačna delavnica za MSP in upravne organe

Na Institutu "Jožef Stefan" je v sredo, 18. 3. 2015, potekala brezplačna delavnica "Podpora MSP pri razvoju eko-inovativnih rešitev ter financiranju ukrepov URE in OVE". Na delavnici se je govorilo tudi o energetskem pogodbeništvu v Sloveniji in primerih dobre prakse le-tega. Gradivo z delavnice!

11-03-2015

Delavnica na 54. mednarodnem sejmu DOM

V okviru 54. mednarodnega sejma DOM bo v sredo, 11. 3. 2015 od 10:00 do 13:30, potekala strokovna delavnica na temo podlag za Dolgoročno strategijo spodbujanja naložb v prenove stavb. Ena od tem delavnice bo tudi energetsko pogodbeništvo v SlovenijiVeč informacij in program. Napovednik!

05-01-2015

Objava Smernic za energetsko pogodbeništvo

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva.

Smernice za energetsko pogodbeništvo, čigar projekti bodo eden ključnih finančnih inštrumentov energetske sanacije stavb v okviru izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen v decembru 2014 s strani Evropske Komisije.

Smernice se bodo nadgrajevale v skladu s prakso, predvsem s strani t. i. tehnične pisarne, ki bo izvajala te projekte na državnih stavbah.

Več informacij!

12-12-2014

Obvestilo za javnost

Začetek veljavnosti Evropskega kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo - podpora preglednosti evropskih trgov storitev učinkovite rabe energije

 

»Člani našega združenja ocenjujejo, da so vrednote in načela Evropskega kodeksa energetskega pogodbeništva bistvenega pomena za razvoj kakovostnih storitev učinkovite rabe energije v Evropi«, meni Valérie Plainemaison, generalna sekretarka EFIEES Evropska federacija za inteligentne storitve energetske učinkovitost. Če želite prebrati obvestilo za javnost v celoti, kliknite TUKAJ.

 

06-11-2014

Delavnica "Učinkovita priprava in izvedba zelenih projektov"

Podjetje JUB, d.o.o. in Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost vas vabita na delavnico o učinkoviti pripravi in izvedbi zelenih projektov, ki bo potekala 12. novembra 2014 v tovarni JUB v Dolu pri Ljubljani s pričetkom ob 9.30 uri.

Program delavnice!

Prosimo, da udeležbo na delavnici potrdite na elektronski naslov neza.mahorcic@ijs.si najkasneje do ponedeljka, 10. novembra 2014.

Vljudno vabljeni!

01-10-2014

Energetska prenova občinske stavbe brez lastnih sredstev - vzorčni model energetskega pogodbeništva

Dne 30. 09. 2014 je bila na gradu Dobrovo v Goriških Brdih podpisana pogodba za izvedbo energetske prenove občinske stavbe po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov - energetskega pogodbeništva, sklenjena med občino Brda in izvajalcem - družbo Petrol, d.d. Ljubljana.

Več lahko preberete v izjavi za javnost.

03-09-2014

Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo dokončan – postanite eden od prvih podpisnikov!

Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo (European Code of Conduct for Energy Performance Contracting) je dokončan in je na razpolago za prenos s spletne strani projekta Transparense! Ponudniki energetskega pogodbeništva in njihova združenja lahko zaprosijo za status podpisnika kodeksa tako, da (po navodilih) izpolnijo in podpišejo ustrezen obrazec, in sicer:

Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo določa osnovne vrednote in principe, na katerih temelji uspešna priprava in izvedba projektov energetskega pogodbeništva v evropskih državah.

Kodeks je bil razvit v okviru projekta Transparense iz programa Intelligent Energy Europe v sodelovanju s podjetji za energetske storitve (Energy Service Companies - ESCO), naročniki in evropskimi združenji za energetske storitve. Dve organizaciji, ki predstavljata podjetja ESCO na evropskem nivoju - Evropsko združenje podjetij za energetske storitve (eu.ESCO) in Evropska zveza za inteligentne storitve energetske učinkovitosti (EFIEES) sta potrdili Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo in podpirata njegovo rabo pri izvajanju projektov energetskega pogodbeništva.

 

26-08-2014

Evropska nagrada za energetske storitve za leto 2014

Natečaj 2014 je zaključen!

Evropska nagrada za energetske storitve nagrajuje izstopajoča prizadevanja in dosežke na področju energetskih storitev v Evropi. Prestižna nagrada se podeljuje redno od leta 2006 projektom, podjetjem in pospeševalcem projektov, ki so prispevali k razvoju evropskega trga energetskih storitev.

Zmagovalci natečaja 2014 bodo prejeli nagrade na gala podelitveni slovesnosti 8. oktobra 2014 v Bruslju. Slovesnost bo organizirana kot spremljajoči dogodek Odprtih dnevov 2014 na predstavitvi dežele Hessen Evropski uniji.

Predhodna registracija udeležbe na slovesnosti je možna na povezavi http://eesi2020.eu/eesa-registration/ ali z e-pošto na naslov info@eesi2020.eu.

21-08-2014

Mala in srednje velika podjetja - Priložnost za financiranje projektov energetskega pogodbeništva

SID banka je objavila izvedbo Razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015, in sicer iz virov Evropske skupnosti in virov Evropske investicijske banke. Po programu lahko mala in srednje velika podjetja neposredno pri SID banki pridobijo kombinacijo kredita in nepovratnih sredstev za financiranje upravičenih projektov.

Več informacij in dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije.

20-08-2014

Izšlo je Evropsko poročilo o trgu EPC

DG JRC Evropske komisije analizira in raziskuje dejavnosti in razvoj trga energetskih storitev (ESCO storitve) kot dela sistema znanstvenih in tehničnih referenc o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti končne rabe energije, z namenom zagotoviti točne informacije oblikovalcem politik, strokovnjakom in drugim zainteresiranim. Sedaj je na voljo najnovejše poročilo o razmerah na trgu EPC v letu 2013, namenjeno državam članicam EU in sosednjim državam.

Poročilo ugotavlja, da bo cilj 2020 glede energetske učinkovitosti, z ozirom na trenutne napovedi, dosežen. Komisija ne namerava predlagati novih ukrepov, vendar poziva države članice, naj okrepijo svoja sedanja prizadevanja za skupno dosego cilja 2020. Komisija bo ta prizadevanja dopolnila z ustreznimi smernicami in širjenjem najboljših praks, da bi se zagotovilo polno izkoriščanje razpoložljivih EU sredstev.

Celotno poročilo si lahko prenesete tukaj.

19-08-2014

Kodeks ravnanja za ESCO: uradni zagonski seminar. Prijavite se ZDAJ!

Kodeks ravnanja EPC določa nabor osnovnih vrednot, ki jih pričakujemo od izvajalcev storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije pri pripravi in izvedbi projektov EPC.

28. avgusta 2014 organizira Agoria Green Building Platform uradni zagonski seminar v Bruslju, kjer bo predstavljen Kodeks ravnanja za ESCO. Oglejte si spletne strani s programom v francoščini ali nizozemščini, kjer lahko najdete tudi povezavo za registracijo.

17-08-2014

Osnutek AN-URE 2020 v javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pristojno za obnovljive vire in učinkovito rabo energije, je poslalo v javno obravnavo osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN-URE 2020), ki vsebuje vse zahteve iz Direktive 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012. Pomembno vlogo v njem ima tudi energetsko pogodbeništvo.

Zainteresirana javnost lahko komentarje na osnutek AN-URE 2020 posreduje na e-naslov gp.mzip@gov.si najpozneje do vključno 12. septembra 2014.

26-05-2014

Objava na portalu javnih naročil

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo »Izvedba del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobava toplote in uvedba energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda«, št. objave 5887/2014.

Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tu.

05-05-2014

Seminar Prenova javnih stavb

Na brezplačnem seminarju, ki bo 7. maja 2014 v prostorih Univerze v Ljubljani, bodo udeležencem predstavljene ključne informacije za podporo prenovi javnih stavb, možnosti financiranja glede na nove finančne perspektive, možnosti vključevanja javno/zasebnega partnerstva in glede na skladnost z novim energetskim zakonom.

Na seminarju vam bodo projektni partnerji predstavili tudi nekatere ključne rezultate projektov energetske učinkovitosti (EnergyVillab, EURL3A, TRAP-EE, VILAGO).

Več informacij.

07-04-2014

EESA Award 2014

Objavljen je natečaj za nagrado European Energy Service Award 2014. Več informacij preberite tu ali na spletni strani EESI2020.

01-01-2014

Konferenca ESCO Europe 2014

Transparense project will be presented at the European conference ESCO Europe 2014 that will take place in January 22-23 in Barcelona.

ESCO Europe 2014 will bring together Europe's ESCOs to discuss EPC business models and results at Europe's largest conference dedicated to energy performance contracting. Initial results from the Transparense project will be presented by Jana Szomolányiová and Vladimír Sochor, SEVEn. For more information about the conference, please visit www.esco-europe.com/programme.

24-12-2013

Dobra energijska praksa: OŠ Braslovče

V Osnovni šoli Braslovče so v začetku novembra zagnali nov sistem ogrevanja objekta s toplotno črpalko ter tako uspešno izvedli prehod na do okolja prijaznejše in varčnejše ogrevanje z izkoriščanjem geotermalne energije.

24-12-2013

Prvi bilten

"Kako brez lastnih finančnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe?"

Je naslov s katerim lokalna energetska agencija GOLEA že nekaj časa vabi predstavnike primorskih občin in drugo zainteresirano strokovno javnost na svoje delavnice.

01-10-2013

Konferenca 4. 10. 2013

Goriška lokalna energetska agencija GOLEA in občina Brda sta izvedli 1. slovensko konferenco energetskega pogodbeništva z naslovom KAKO BREZ LASTNIH SREDSTEV ENERGETSKO SANIRATI JAVNE STAVBE. Konferenca je bila 4. oktobra 2013 v viteški dvorani gradu Dobrovo v Goriških Brdih. Več informacij, program konference in gradiva!

30-09-2013

Delavnica 26. 9. 2013

V četrtek 26. 9. 2013 je bila v Ljubljani izvedena delavnica ENERGETSKA UČINKOVITOST V SLOVENIJI: POT NAPREJ (namen delavnice in program). Predstavitve govorcev. Na spletni strani EPEC-a (http://www.eib.org/epec/) najdete tudi vrsto gradiv na temo energetskega pogodbeništva.

27-09-2013

Site launch

This site has been launched and is ready for translation of texts.