Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Elgesio Kodekso pasirašymas

Europinio Elgesio Kodekso pasirašymo procedūros aprašymą galima rasti čia.

Pasirašymui yra skirtos trys formos: Energetinių paslaugų TeikėjamsEnergetinių paslaugų Teikėjų Asociacijoms ir Projekto organizatoriui (iniciatoriui).

Pasirašytos Formos yra siunčiamos Nacionaliniam ar Europos Elgesio Kodekso Administratoriams, nurodytiems sąraše.

Energetinių paslaugų Teikėjai, kurie teikia paslaugas daugiau kaip vienoje šalyje, pasirašytą Formą siunčia Europos Elgesio Kodekso Administratoriui: SEVEn - The Energy Efficiency Center ι Jana Szomolanyiova ι code@svn.cz

Pasirašiusieji galės savo tinklalapyje ar kituose dokumentuose naudoti Europinio Elgesio Kodekso Signataro logo: