Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την υλοποίηση έργων ΣΕΑ στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ, είναι ένα σύνολο αρχών που διέπουν τη συμπεριφορά που αναμένεται, κατά κύριο λόγο, από τους παρόχους των ΣΕΑ. Την ίδια στιγμή, o Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ είναι για τους πελάτες ένας δείκτης που προσδιορίζει την ποιότητα των ΣΕΑ. Συγκεκριμένα, υποδεικνύει τι θα πρέπει να περιμένουν και να απαιτούν από τους παρόχους ΣΕΑ και ποιες αρχές και οι ίδιοι θα πρέπει να τηρούν προκειμένου να επιτευχθεί η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και τα συναφή οφέλη. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο και δεν έχει νομική δέσμευση. Το βασικό μήνυμα του Κώδικα Δεοντολογίας είναι ότι οι ΣΕΑ αντιπροσωπεύουν ένα δίκαιο επιχειρηματικό μοντέλο ενεργειακών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα στο ακόλουθο έγγραφο:

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Ελληνικές Εταιρείες που έχουν υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας:

ALTEREN SA, ERGOMEC SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY, K MOUMTZIS & SONS G.P, THEOFANIS SOURLAMTAS, CoC ENERGY TECHNOLOGIES, ATHLOS, GLOBAL ENERGY SOLUTIONS Ltd, TEC SA, RENEL, GLOBILED, ENEROOTS