Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Vitajte na stránke projektu Transparense

Cieľom projektu Transparense bolo zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť Energy Performance Contracting (EPC) trhov v Európe. Projekt združil dvadsať partnerov z vyspelých aj začínajúcich EPC trhov a mal veľký potenciál vyvinúť a zväčšiť európsky EPC trh a dosiahnuť vďaka tomu zlepšenie energetickej efektívnosti.

Transparense sa zameral na hlavné charakteristiky EPC projektov v jednotlivých krajinách. Jeden z hlavných výstupov projektu bol Etický kódex pre implementáciu EPC projektov a jeho 20 modifikácii pre zúčastnené krajiny. Etický kódex zadefinoval základné princípy pre prípravu a implementáciu EPC projektov. Súlad s Etickým kódexom slúži ako garancia kvality implementovaných EPC projektov. Mnoho poskytovateľov EPC, teda spoločností energetických služieb (ESCO), ktoré sú pripravené dodržiavať princípy zahrnuté v Etickom kódexe, bolo testovaných na konkrétnych pilotných projektoch vo všetkých zúčastnených krajinách. Prispelo sa tak k podpore princípov osvedčených postupov na strane ESCO spoločnosti aj klienta.

Očakávané postupné zvyšovanie záujmu o EPC a vznik nových ESCO sú podporované novou európskou smernicou o energetickej efektívnosti, ktorá definuje požiadavky pre využitie energetických služieb verejnými inštitúciami. V rámci projektu Transparense boli ESCO spoločnostiam ponúkané vysoko kvalitné tréningové programy a materiály. Tréningy sú jedným zo spôsobov, ako projekt podporil transfer skúseností z viac vyvinutých EPC trhov do menej vyvinutých trhov. Tento transfer vedomostí podporili aj databázy poskytujúce prehľad EPC trhov pomocou špecifických informácií o ESCO spoločnostiach, ich združeniach, EPC modeloch a o existujúcich iniciatívach propagujúcich EPC a ktoré sú verejnosti dostupné cez web stránku projektu Transparense.

Projekt Transparense začal v apríli 2013 a skončil v septembri 2015. Projekt spojil 20 európskych partnerov z Českej republiky, Spojeného kráľovstva, Slovinska, Nemecka, Švédska, Belgicka, Rakúska, Bulharska, Talianska, Lotyšska, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Španielska, Grécka, Maďarska, Litvy, Dánska a Nórska. Projekt mal rozpočet 2.1 milióna € a bol financovaný programom Intelligent Energy Europe so spoluúčasťou projektových partnerov.