Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Európsky riadiaci výbor

Členovia európskeho riadiaceho výboru sú informovaní o aktivitách projektu, pripomienkujú hlavné vypracované výstupy s ohľadom na Kódex správania a stretávajú sa, aby rokovali o strategickom smerovaní projektu.

Európsky riadiaci výbor projektu Transparense pozostáva z predstaviteľov nasledovných inštitúcií:

  • eu.ESCO
  • EFIEES
  • FEDENE
  • IEA DSM Task XVI c/o Energetic Solutions
  • The European PPP Expertise Centre (EPEC)/EIB
  • Projektový tím Transparense