Novice
11-12-2015
Poročilom na podstrani PUBLIKACIJE smo dodali Poročilo o priporočilih glede certificiranja kakovosti za storitve EPC (Report on Quality Certification for EPC services), ki vsebuje analizo...
25-11-2015
Izpolnite vprašalnik o navodilih Eurostat "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje države" tukaj. Dne 7. avgusta 2015 je Eurostat objavil navodila z naslovom "Vpliv energetskega...
24-11-2015
Projekt Transparense je bil predstavljen na Evropskem tednu podjetij za oskrbo z energijo na Dunaju 4. novembra 2015. Koordinatorka Transparense-a Jana Szomolanyiova je sodelovala s predstavitvijo...

Dobrodošli na spletni strani projekta Transparense

Cilj projekta Transparense je bil povečati preglednost in zanesljivost trgov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije/energetskega pogod-beništva (EPC) v Evropi. Z dvajsetimi partnerji, ki pokrivajo razvite in začetne trge EPC, je imel projekt velik potencial za razvoj in povečanje evropskih trgov EPC in s tem doseganje znatno izboljšane energetske učinkovitosti.

Transparense se je osredotočil na glavne značilnosti projektov EPC v posameznih državah. Eden od glavnih izdelkov je bil Kodeks ravnanja za izvajanje projektov EPC in njegovih 20 nacionalnih različic v sodelujočih državah. Kodeks ravnanja je določil osnovna načela za pripravo in izvajanje projektov EPC. Skladnost s Kodeksom ravnanja zagotavlja kakovost izvedenih projektov EPC. Pričakujemo, da bo visok delež dobaviteljev EPC, to so podjetja za energetske storitve (ESCO), ki bodo pripravljeni upoštevati načela Kodeksa ravnanja, dvignil zaupanje potencialnih naročnikov v rabo EPC. Posamezni Kodeksi ravnanja bodo neposredno preizkušeni na posebnih pilotnih projektih v vseh sodelujočih državah. Istočasno bodo prispevali k promociji dobrih praks na obeh straneh, pri podjetjih ESCO in naročnikih.

Pričakujemo, da bo nova direktiva EU o energetski učinkovitosti, ki bo določala zahteve za uporabo energetskih storitev v javnih institucijah, še naprej podpirala postopno rast potrebe po EPC in pojavljanju novih podjetij ESCO. Transparense je podjetjem ESCO ponudil visoko kvalitetne izobraževalne programe in gradiva. Usposabljanja so bila enosmerna, ker je projekt podpiral prenos izkušenj od naprednejših trgov EPC na tiste manj izkušene. Tak prenos podpirajo tudi podatkovne baze, ki podajajo pregled evropskih trgov EPC preko posebnih informacij o podjetji ESCO, njihovih združenjih, modelih EPC in obstoječih spodbudah, ki promovirajo EPC. Podatkovne baze so na razpolago javnosti na spletni strani Transparense.

Projekt Transparense se je začel aprila 2013 in se je zaključil septembra 2015. Združeval je partnerje iz dvajsetih evropskih držav: Češke republike, Velike Britanije, Slovenije, Nemčije, Švedske, Belgije, Avstrije, Bolgarije, Italije, Litve, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovaške, Španije, Grčije, Madžarske, Latvije, Danske in Norveške. Proračun projekta je bil 2,1 milijona € in ga je financiral program Intelligent Energy Europe s sofinanciranjem projektnih partnerjev.

Brošura z več podatki o projektu.