Novice
11-12-2015
Poročilom na podstrani PUBLIKACIJE smo dodali Poročilo o priporočilih glede certificiranja kakovosti za storitve EPC (Report on Quality Certification for EPC services), ki vsebuje analizo...
25-11-2015
Izpolnite vprašalnik o navodilih Eurostat "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje države" tukaj. Dne 7. avgusta 2015 je Eurostat objavil navodila z naslovom "Vpliv energetskega...
24-11-2015
Projekt Transparense je bil predstavljen na Evropskem tednu podjetij za oskrbo z energijo na Dunaju 4. novembra 2015. Koordinatorka Transparense-a Jana Szomolanyiova je sodelovala s predstavitvijo...

Izšlo je Evropsko poročilo o trgu EPC

20. 08. 2014


DG JRC Evropske komisije analizira in raziskuje dejavnosti in razvoj trga energetskih storitev (ESCO storitve) kot dela sistema znanstvenih in tehničnih referenc o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti končne rabe energije, z namenom zagotoviti točne informacije oblikovalcem politik, strokovnjakom in drugim zainteresiranim. Sedaj je na voljo najnovejše poročilo o razmerah na trgu EPC v letu 2013, namenjeno državam članicam EU in sosednjim državam.

Poročilo ugotavlja, da bo cilj 2020 glede energetske učinkovitosti, z ozirom na trenutne napovedi, dosežen. Komisija ne namerava predlagati novih ukrepov, vendar poziva države članice, naj okrepijo svoja sedanja prizadevanja za skupno dosego cilja 2020. Komisija bo ta prizadevanja dopolnila z ustreznimi smernicami in širjenjem najboljših praks, da bi se zagotovilo polno izkoriščanje razpoložljivih EU sredstev.

Celotno poročilo si lahko prenesete tukaj.