Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
06-10-2015
Filmen om uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är äntligen här! Se den här och få en snabb genomgång av vad uppförandekoden innebär, hur den funkar och hur du går tillväga för...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...

Välkommen till Transparense

Målet med Transparense-projektet är att öka transparensen och förtroendet för EPC (Energy Perfomance Contracting) på den europeiska marknaden. Genom de tjugo partners som deltar i projektet, som verkar på både etablerade och nya marknader för EPC, så har projektet en stor potential att kunna utveckla och öka den europeiska marknaden för EPC och på detta sätt åstadkomma stora energibesparingar.

En av huvudaktiviteterna i projektet är utveckling av en gemensam europeisk Code of Conduct, uppförandekod, för EPC-projekt samt framtagande av nationella strategier för denna. I EPC-uppförandekoden ska grundläggande principer för förberedelse och genomförande av EPC-projekt definieras. Att EPC-projekt genomförs i enlighet med EPC uppförandekoden ska garantera kvalitet i projekten. Genom att en stor andel EPC-leverantörer (ESCO:s), anammar de principer som finns i uppförandekoden så förväntas förtroendet för EPC att öka hos potentiella kunder. Uppförandkoden kommer att testas i pilotprojekt i alla deltagande länder, på detta sätt sprids även kunskap om goda exempel till både ESCO:s och beställare.

Det nya europeiska Energieffektiviseringsdirektivet, som definierar krav på att offentliga aktörer ska använda sig av energitjänster, förväntas öka efterfrågan på EPC och främja att nya EPC-leverantörer tillkommer på marknaden. Genom utbildningar inom projektet sprids kunskap från etablerade EPC-marknader till framväxande marknader. Denna kunskapsöverföring stöds av databaser med information om EPC-marknaderna i Europa, enskilda EPC-leverantörer, branschorganisationer, EPC-modeller och initiativ för att främja EPC som kommer att vara tillgängliga via Transparense hemsida.  

Transparense startade i april 2013 och kommer att pågå till december 2015. Projektet samlar 20 europeiska deltagare från Tjeckien, Storbritannien, Slovenien, Tyskland, Sverige, Belgien, Österrike, Bulgarien, Italien, Litauen, Holland, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Grekland, Ungern, Lettland, Danmark och Norge. Projektets budget är 2.1 miljoner € och finansieras av Intelligent Energy Europe och samfinansiering från projektdeltagarna.

Här finner du en kort projektsammanfattning!