Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
06-10-2015
Filmen om uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är äntligen här! Se den här och få en snabb genomgång av vad uppförandekoden innebär, hur den funkar och hur du går tillväga för...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...

Pilotprojekt

Inom Transparense har ett totalt 37 pilotprojekt genomförts för att testa den europeiska uppförandekoden för Avtal om energiprestanda. Mer information om dessa pilotprojekt finns på den internationella Transparense-sidan där också några goda exempel visas.

I Sverige fanns vid Transparense-projektets start inga nya upphandlingar på gång kring Avtal om energiprestanda. Av det skälet fick vi istället testa uppförandekoden på ett befintligt projekt, nämligen för Ludvika kommun. Rapport från detta går att ladda ned här.