Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
06-10-2015
Filmen om uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är äntligen här! Se den här och få en snabb genomgång av vad uppförandekoden innebär, hur den funkar och hur du går tillväga för...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...

Europeisk uppförandekod stärker förtroendet för energitjänster

03. 03. 2015


Nu lanseras en europeisk uppförandekod för energitjänsten avtal om energiprestanda. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder. 

Avtal om energiprestanda är en energitjänst som innebär att leverantören av energitjänsten garanterar beställaren en viss energibesparing. Tjänsten kan leda till betydande energibesparingar, men ändå används den bara i begränsad omfattning i dagsläget. En anledning är att många beställare inte vet hur energitjänsten fungerar.

– Vi hoppas att uppförandekoden kan öka kunskapen om energitjänsten och förtroendet för den här typen av avtalsarrangemang. Det i sin tur kommer att leda till att fler energibesparingsåtgärder genomförs, säger Philip Thörn, på IVL Svenska Miljöinstitutet.  

Uppförandekoden har tagits fram inom det EU-finansierade projektet Transparense, där IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk partner. Arbetet har gjorts i samarbete med europeiska branschföreningar för leverantörer av energitjänster, leverantörer och beställare.

Uppförandekoden är tänkt att fungera som en harmoniserande kvalitetsstandard och är ett frivilligt åtagande där de leverantörer som skriver under åtar sig att genomföra projekt i enlighet med kodens grundvärderingar – effektivitet, professionalism och transparens. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion, fyra tunga aktörer på marknaden för energitjänster, har redan skrivit under uppförandekoden.

Uppförandekoden är ett bra initiativ och ett första steg mot större öppenhet i branschen. Något som efterfrågas av beställare. Det ligger väl i linje med vårt övriga arbete inom EEF. Bra krav, som alla förstår, uppföljning och transparens vill vi se mer av i branschen, säger Lotta Bångens, på EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) som nu tar över huvudmannaskapet för uppförandekoden.

Mer information om den europeiska uppförandekoden finns på Transparense hemsida:                        

http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/epc-code-of-conduct

http://www.eef.se/energitjanster/ kan du läsa mer om det fortsatta arbete och vilka företag som skrivit under.

För mer information kontakta:

Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet, philip.thorn@ivl.se, tel. 08-598 56 421
Lotta Bångens, EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF),
lotta.bangens@eef.se, tel. 070-343 92 12