Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
06-10-2015
Filmen om uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är äntligen här! Se den här och få en snabb genomgång av vad uppförandekoden innebär, hur den funkar och hur du går tillväga för...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...

Ansvarsfriskrivning

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet på denna webbsida. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.

Tillgång till och användning av innehållet på denna webbplats sker på användarens egen risk. Skade- och garantianspråk på grund av saknade eller felaktiga uppgifter är exkluderade. Författarna bär inget ansvar för skador av något slag, heller inte för indirekta skador eller följdskador som resulterar från tillgång till eller användning av innehållet på denna webbplats.