Aktualności
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...
02-09-2015
The European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) and the European Association of Energy Service Companies (eu.esco) become official European co-administrators of the European...

Witamy w projekcie Transparense

Celem   projektu   Transparense   jest   zwiększenie   przejrzystości i wiarygodności umów z gwarancją oszczędności (EPC) w Europie. Dzięki  dwudziestu partnerom, wśród  których  są  zarówno  dojrzałe i początkujące  rynki EPC, projekt ma ogromny  potencjał do rozwoju i zwiększenia europejskiego rynku EPC oraz do osiągnięcia znacznej poprawy w zakresie efektywności energetycznej państw uczestniczących.

Projekt Transparense skupi się na najważniejszych cechach projektów EPC w poszczególnych krajach. Jednym z głównych wyników pracy będzie europejski kodeks postępowania w przypadku realizacji umów EPC oraz jego krajowe odpowiedniki. Kodeks postępowania określi podstawowe zasady przygotowania i realizacji projektów EPC. Zgodność z kodeksem postępowania jest gwarancją jakości realizowanych projektów EPC. Duży udział usługodawców EPC stanowią przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO), które przestrzegając zasad kodeksu postępowania przyczynią się do podniesienia zaufania potencjalnych klientów wobec kontraktów EPC. Poszczególne kodeksy postępowania zostaną przetestowane na konkretnych projektach we wszystkich państwach uczestniczących, przyczyniając się do promowania sprawdzonych rozwiązań zarówno po stronie ESCO jak i klientów.

Oczekuje się, że nowa dyrektywa UE dotycząca efektywności energetycznej, określająca wymagania odnośnie wykorzystania usług energetycznych przez instytucje publiczne przyczyni się do stopniowego wzrostu zapotrzebowanie na umowy z gwarancją oszczędności oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw usług energetycznych ESCO. W ramach Transparense, zostaną przygotowane wysokiej jakości programy i materiały szkoleniowe dla  firm ESCO. Szkolenia są jednym ze sposobów, w jaki sposób projekt wspiera wymianę doświadczeń pomiędzy bardziej i mniej zaawansowanymi rynkami EPC. Ponadto transfer doświadczeń będzie wspierany także przez przygotowanie baz danych przedsiębiorstw usług energetycznych ESCO, ich stowarzyszeń, modeli EPC oraz istniejących inicjatyw promujących EPC, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Transparense.

Projekt  Transparense  rozpoczął  się  w  kwietniu  2013 roku, a zakończy się we wrześniu 2015 roku. W projekcie bierze udział 20 partnerów europejskich: Czechy, Wielka Brytania, Słowenia, Niemcy, Szwecja, Belgia, Austria, Bułgaria, Włochy, Litwa, Holandia,  Polska, Portugalia,  Słowacja,  Hiszpania, Grecja,  Węgry,  Łotwa,  Dania i Norwegia.  Projekt  dysponuje  budżetem  2.100.000 €  i jest współfinansowany przez program "Inteligentna Energia - Europa".