Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...
02-09-2015
The European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) and the European Association of Energy Service Companies (eu.esco) become official European co-administrators of the European...

Velkommen til Transparense prosjektet

Målet til Transparense prosjektet var å øke åpenheten og tilliten til Energy Performance Contracting (EPC) markedet i Europa. Med sine 20 partnere som dekker både modne og nye EPC markeder hadde prosjektet stort potensial for å utvikle og øke det europeiske EPC markedet og dermed oppnå betydelig forbedring i effektiv energibruk.

Transparense forkuserte på hovedtrekkene ved EPC prosjekter i hvert land. En av hovedresultatene var"Code of Conduct" (CoC) for gjennomføring av EPC prosjekter i deltagende land. Code of Conduct definerer grunnleggende prinsipper for EPC prosjekter, både for utvikling og gjennomføring. Å følge CoC  etyr en garanti for kvaliteten av gjennomførte EPC prosjekter. Dersom mange leverandører av EPC slutter seg til Code of Conduct vil det øke tilliten hos mulige kunder. Code of Conducts  ble testet i spesifikke pilotprosjekter i alle deltagende land, noe som samtidig bidro til markedsføring av gode eksempler og prinsipper både på leverandør og kundesiden.

Gradvis økende etterspørsel etter EPC og nye leverandører ventes å bli støttet videre av EUs direktiv for energitjenester fra offentlige institusjoner. Innenfor Transparense ble EPC leverandører tilbudt opplæring og materiell av høy kvalitet. Opplæring var en måte som prosjektet støttet overføring av erfaring fra mer utviklede EPC markeder til de med mindre erfaring. Slik overføring skjedde også ved at det ble opprettet databaser som gir en oversikt over det europeiske EPC markedet gjennom spesifikk informasjon om EPC leverandører, deres organisasjoner, EPC modeller og eksisterende initiativ som støtter EPC, som er tilgjengelig for offentligheten på Transparense nettsiden.

Transparense prosjektet startet i april 2013 og ble ferdigstilt i september 2015. Prosjektet førte sammen 20 europeiske land; Tsjekkia, Storbritannia, Slovenia, Tyskland, Sverige, Belgia, Østerrike, Bulgaria, Italia, Litauen, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Hellas, Ungarn, Latvia, Danmark og Norge. Prosjektet hadde et budsjett på 2,1 millioner Euro og finansieres av Intelligent Energy Europe med delfinansiering fra prosjektpartnerne.