Nieuws
24-11-2015
Op 4 november 2015 is het Transparense project gepresenteerd tijdens de 'European Utility Week' in Wenen. De presentatie 'European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
02-09-2015
De European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) en de European Association of Energy Service Companies (eu.esco) hebben zich aangesloten als officiële Europese...
02-09-2015
Er zijn nieuwe gegevens toegevoegd aan de bestaande EPC Markt Databases, beschikbaar via het menu van de website: • EPC modellen • Financieringsmodellen • EPC markt • Beleid. De...

Welkom op de Transparense project website

Het Transparense-project heeft als doel de transparantie en betrouwbaarheid van EPC-markten (Energy Performance Contracting) in heel Europa te vergroten. Met twintig partners uit zowel volwassen als beginnende EPC-markten biedt het project een groot potentieel om de Europese EPC-markt verder te ontwikkelen en uit te breiden en zo een aanzienlijke verbetering op het gebied van energie-efficiëntie te realiseren. 

Transparense richt zich op de belangrijkste eigenschappen van de EPC-projecten in individuele landen. Een van de belangrijkste resultaten van het project wordt een gedragscode voor de implementatie van EPC-projecten en de bijbehorende 20 modificaties in de deelnemende landen. De gedragscode zal de fundamentele basisprincipes definiëren voor de voorbereiding en implementatie van EPC-projecten. Naleving van de gedragscode garandeert de kwaliteit van de uitgevoerde EPC-projecten. Als een groot aandeel van de EPC-aanbieders, d.w.z. energiedienstenbedrijven (ESCO’s), zich bereid toont de principes van de gedragscode na te leven, zal dit naar verwachting het vertrouwen in de toepassing van EPC onder potentiële klanten vergroten. Individuele gedragscodes zullen direct worden getoetst in specifieke proefprojecten in alle deelnemende landen, waarmee tevens wordt bijgedragen aan de bevordering van ‘good practice’ principes, zowel bij ESCO's als bij klanten.

De geleidelijk toenemende vraag naar EPC en de opkomst van nieuwe ESCO's zal naar verwachting versterkt worden door de nieuwe EU-richtlijn voor energie-efficiëntie, waarin de voorwaarden worden gedefinieerd voor gebruik van energiediensten door publieke instituten. Binnen het Transparense-project zullen hoogwaardige trainingsprogramma’s en materialen aangeboden worden aan ESCO's. Training is één manier waarop het project de overdracht van ervaringen van meer vergevorderde EPC-markten aan minder ervaren partijen ondersteunt. Een dergelijke overdracht wordt ook ondersteund door databases die een overzicht bieden van Europese EPC-markten met specifieke informatie over ESCO’s, hun verenigingen en bestaande initiatieven die EPC promoten, welke beschikbaar zullen zijn voor het publiek op de Transparense website.

Het Transparense-project ging in april 2013 van start en loopt tot september 2015. Het project brengt 20 Europese partners samen: Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Duitsland, Zweden, België, Oostenrijk, Bulgarije, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Griekenland, Hongarije, Letland, Denemarken en Noorwegen. Het projectbudget bedraagt 2,1 miljoen euro en wordt gefinancierd door Intelligent Energy Europe met cofinanciering van de projectpartners.