Jaunumi
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
21-10-2015
Lajuplādējiet jauno Transparense projekta brošūru - Ceļā uz caurspīdīgu energoefektivitātes līgumu tirgu! Tajā lasiet par projekta rezultātiem, EPC Kodeksa ieviešanu un jaunākajām...
13-10-2015
Beidzot ir tapis video par EPC Rīcības Kodeksu! Noskatieties un saņemiet īsu kopsavilkumu par to, ko EPC Kodekss var izdarīt Jūsu labā, kā tas strādā un kā iesaistīties.  

ĒSEB - EPC koordinators Latvijā

06. 01. 2014


Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ĒSEB) ir bezpeļņas organizācija - biedrība, kas tika dibināta 2012.gada 4.jūlijā, lai informētu sabiedrību, politikas veidotājus un finanšu institūcijas par dzīvojamo un sabiedrisko ēku fonda pašreizējo stāvokli Austrumeiropā.

ĒSEB jeb Biroja mērķis ir veicināt sadarbību starp politikas veidotājiem, nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, lai garantētu finansiālā un cita atbalsta nodrošinājumu daudzdzīvokļu ēku renovācijas procesam, kā arī palielināt mājokļu īpašnieku rīcībspēju un iesaisti nekustamo īpašumu uzturēšanā. Biroja mērķis arī ir nodrošināt, ka dzīvokļu īpašnieku intereses tiek pārstāvētas publiskajās diskusijās un lēmumu pieņemšanas procesos.

Tā izstrādātā modeļa pamatprincips balstīts uz ideju, ka ēku komplekso renovāciju izmaksas jāsedz no enerģijas ietaupījumiem, kas rasti paaugstinot ēku energoefektivitāti. Šādai pieejai ir gan ekonomiskais pamatojums, gan praktiskie piemēri Latvijā un citās Eiropas valstīs, un to var attiecināt kā uz daudzdzīvokļu ēkām, tā arī sabiedriskajām un ražošanas ēkām.

ĒSEB ir aktīvi uzsācis dialogu ar dažādām iesaistītajām pusēm, t.sk., ar atbildīgajām valsts institūcijām, banku sektoru un starptautiskajām finanšu institūcijām, kā arī izstrādājis Ēku renovācijas un energoefektivitātes līgumu (EPC+), kuru ir izskatījusi Ekonomikas ministrija un sniegusi komentārus par to. Mērķis ir panākt, lai šis līgums tiktu publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā un līdz ar to kļūtu pieejams katram Latvijas iedzīvotājam.