Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Sveiki atvykę į "Transparense" projektą

Vykdomo tarptautinio projekto „Transparense" pagrindinis tikslas yra padidinti energetinių paslaugų rinkų Europoje skaidrumą bei patikimumą. Projekte yra nagrinėjamos „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo" (angl. Energy Performance Contracting - EPC) skirtų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti esama padėtis bei problemos, susijusios su šių sutarčių taikymu Europoje. Projekto vykdyme dalyvauja 20 partnerių iš šalių, kurios turi didelę patirtį bei šalių, kuriose minėtų sutarčių taikymas yra dar pradinėje stadijoje. Bendra projekto partnerių veikla leis išplėsti esamą energetinių paslaugų rinką Europoje bei pasiekti gerų rezultatų energijos taupymo srityje.

Vienas iš pagrindinių „Transparense" projekto tikslų yra padidinti sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo kokybę, bei pasitikėjimą jomis, sukuriant europinį Elgesio Kodeksą. Elgesio Kodekso sukūrimas leis padidint energetinių paslaugų teikėjų profesionalumą ir bus naudingas visiems rinkos dalyviams. „Transparense" projektas veikia kaip suinteresuotų šalių forumas, kuris leis susitarti dėl veiklos normų, padidins bendrovių teikiančių energetines paslaugas profesionalumą beipadidins energetinių paslaugų rinkos skaidrumą. Elgesio Kodeksas padarys teigiamą įtaką ir kitiems rinkos dalyviams, esantiems šalia energetinių paslaugų bendrovių, t.y. projektų iniciatoriams, energetikos ekspertams ir kt.

Naujoji ES Direktyva 2012/27/ES įpareigoja ES šalis skatinti sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo naudojimą ES šalyse. Paprastai, šių sutarčių modelį naudoja energetinių paslaugų bendrovės (angl. ESCO). Vykdant „Transparense" projektą šioms bendrovėms bus vykdomi specialūs mokymai, kurių metu bus perteikta kitų šalių patirtis. Su šia patirtimi taip pat padės susipažinti įvairi informacija, kuri bus patalpinta projekto tinklapyje.

„Transparense" projektas pradėtas vykdyti 2013 m. balandžio mėn. ir bus baigtas 2015 m. gruodžio mėn. Projektą vykdo 20 partnerių iš Čekijos, Jungtinės Anglijos Karalystės, Slovėnijos, Vokietijos, Švedijos, Belgijos, Austrijos, Bulgarijos, Italijos, Lietuvos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos, Ispanijos, Graikijos, Vengrijos, Latvijos, Danijos ir Norvegijos.

Projekto biudžetas - 2,1 mln. EUR. Projektas dalinai finansuojamas iš ES „Pažangi energetika Europai" programos lėšų.