Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Co je EPC

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting, EPC) může přinést zemím EU podstatné energetické úspory, a to na základě principu splácení investic do energeticky účinných opatření přímo z ušetřených nákladů na energie.

Typický projekt EPC je dodán dodavatelem energetických služeb, tzv. ESCO ( Energy Service Company) a skládá se z následujících prvků:

· Služba na klíč ESCO poskytuje veškeré služby potřebné k vypracování a implementaci komplexního projektu na zvýšení energetické účinnosti u zákazníka, od úvodního energetického auditu po dlouhodobé monitorování a ověřování úspor projektu (M&V).

· Komplexní opatření ESCO připraví na míru komplexní sadu opatření tak, aby pokryla potřeby konkrétního objektu, a tato opatření mohou zahrnovat energetickou účinnost, obnovitelné zdroje, rozdělenou výrobu / generování energií, úspory vody, udržitelné materiály a provoz.

· Záruka projektových úspor ESCO poskytne záruku, že úspory vygenerované v rámci projektu budou stačit na pokrytí nákladů spojených s financováním projektu po dobu jeho trvání.

· Financování projektu ESCO obvykle zajistí dlouhodobé financování projektu finanční společností (třetí stranou), zpravidla ve formě bankovního úvěru.

Energetické služby se zárukou umožňují vlastníkům a provozovatelům budov zmodernizovat stárnoucí a neefektivní majetek a přitom získat kapitál potřebný pro tuto modernizaci přímo z úspor energie zaručených společností ESCO. ESCO na sebe bere technická rizika a ručí za úspory.

Společnosti ESCO je zpravidla vyplácen poplatek za řízení projektu (pokud nejsou úspory, poplatek se nevyplácí) a pokud se nedaří dosáhnout plánovaných úspor, je poskytovatel energetických služeb obvykle povinen po dobu trvání projektu uhradit rozdíl. Jakmile smlouva vyprší, veškeré výhody takto uspořených nákladů přecházejí na majitele objektu.

Zatímco napříč Evropou existuje celá řada možných definic metody EPC, směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU definuje EPC jako:

„smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám;"