Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Evropský etický kodex

Konečné znění Evropského etický kodexu pro EPC (11.7.2014)  je  ke stažení zde. Toto znění bylo schváleno evropskými asociacemi firem energetických služeb European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) a European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES). Tyto asociace v současnosti etický kodex ko-administrují na Evropské úrovni.

 

 

Etický kodex definuje sadu hodnot a zásad, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou, profesionální a transparentní realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v evropských zemích. Etický kodex určuje zásady chování zejména na straně poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen „poskytovatel EPC"). Zároveň je etický kodex kvalitativním ukazatelem pro klienty - co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod.

Evropský etický kodex pro EPC představuje dobrovolný závazek a není právně závazný. Hlavním cílem Etického kodexu je představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb.

V České republice byl Evropský etický kodex pro EPC představen 19. září 2014 v Praze na národním semináři, kde bylo také s firmami a klienty diskutováno využití kodexu při realizaci projektů EPC. Znění etického kodexu je k dispozici ke stažení na stránkách projektu Transparense.

V České republice podpořila etický kodex podpisem jak Asociace poskytovatelů energetických služeb APES, tak i její individuální členové - 7 firem ESCO (Amper Savings, a.s.; COFELY a.s.; D-energy s.r.o.; ENESA, a.s.; MVV Energie CZ a.s.; Siemens, s.r.o.; Veolia Energie ČR, a.s.)  a 4 facilitátoři EPC. Kongresové centrum Praha je zatím jediným klientem, jenž podepsal etický kodex.Signatáři můžou teď vzužívat logo signatáře jsou facilitátoři EPC a konzultanti.

Pokud se i vy chcete stát signatářem etického kodexu, stačí když podepíšete prohlášení jenž je ke stažení na stránce Asociace poskytovatelů energetických služeb zde. Následně se dostane na seznam signatářů etického kodexu.