Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Vítejte na stránkách projektu Transparense

Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting - EPC) mohou v zemích Evropské Unie zajistit zásadní úspory energie, a to na bázi principu splácení investic do energeticky úsporných opatřen z úspor nákladů na energii. Současné evropské trhy v oblasti energetické účinnosti se často vyznačují nedostatečnou transparentností. Proto je hlavním cílem projektu zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti evropských trhů s EPC. Projekt sdružuje dvacet partnerů pocházejících jak z rozvinutých, tak začínajících trhů s EPC, a má tedy velký potenciál přispět k rozvoji a rozšíření evropského trhu s EPC a dosažení podstatného zvýšení energetické efektivity.

Jedním z hlavních výstupů projektu byl Evropský etický kodex pro realizaci EPC projektů, jenž byl aplikován ve všech zemích zapojených do projektu. Etický kodex definuje hlavní zásady přípravy a realizace projektů EPC, jejichž dodržování podpoří výrazně kvalitu těchto projektů. V rámci projektu podepsalo kodex více než 200 signatářů, zejména firem energetických služeb (ESCO), ale i facilitátořů a klientů. Očekává se, že dobrovolný závazek poskytovatelů  povede ke zvýšení důvěry a zájmu potenciálních klientů o využívání těchto služeb. Etický kodex byl testován na 37 pilotních projektech, které napomohou šířit zásady dobré praxe jak na straně ESCO tak na straně klientů. Dobré příklady z praxe jsou podrobně popsány v brožuře Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets.

V rámci projektu byly provedeny dva průzkumy trhu s EPC ve všech 20 zemích účastnících se projektu. Výsledky z roku 2015 je možné najít v brožuře Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets, zatímco výsledky z roku 2013 jsou analyzovány a shrnuty ve 20 národních zprávách a v jedné souhrné zprávě. Výsledky si také můžete prohlížet v databázích EPC.

Projekt Transparense poskytl také 70 vzdělávacích seminářů a materiály a podpořil přenos zkušeností z vyspělejších trhů s EPC, mezi něž patří i Česká republika, na trhy méně vyspělé.

Projekt Transparense začal v dubnu 2013 a byl dokončen v září 2015.

Rozpočet projektu v objemu 2,1 milionu EUR financoval program Intelligent Energy Europe za finanční spoluúčasti partnerů projektu. Projekt sdružil 20 evropských partnerů: Českou Republiku, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Itálii, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velkou Británii.